Retourbeleid

De consument heeft het recht om de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Uiteraard in geval van ons productassortiment met oog op algemene hygiëne worden gebruikte producten niet aanvaard voor retour.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

  6. Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op uw cadeaubon-rekening.

Wenst u uw bestelling te retourneren? Dat spijt ons zeer. Gelieve ons te contacteren, wij begeleiden u graag in dit proces en voorzien u van een modelformulier voor herroeping zodat u uw pakket kan terugzenden.