Privacy policy

Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij OVDD Make-up, dan worden uw gegevens opgeslagen in ons klantenbestand. OVDD Make-up houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2. OVDD Make-up respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. OVDD Make-up maakt gebruik van een nieuwsbriefservice waarvoor men zich kan abonneren. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen indien u geen mailings wenst te ontvangen.

 

Uw persoonsgegevens worden door Isabelle Geeraerts, eigenaar van OVDD Make-up, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ovddmakeup.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Voor vragen kan u zich altijd wenden tot onze klantendienst, deze staat steeds voor u ter beschikking.